Grupa terapeutyczna DDA i DDD online

Dołącz do grupy terapeutycznej online i wspieraj swój dobrostan emocjonalny.

grupa dda

Ogromny wpływ na to jak funkcjonujemy w dorosłym życiu ma nasze dzieciństwo. Dzieci mające uzależnionego rodzica, zwykle doświadczają ogromnego napięcia emocjonalnego, lęku, samotności, odrzucenia i poczucia izolacji. Funkcjonując w rodzinie alkoholowej powoli dostosowują się do toksycznych warunków, wchodząc w rozmaite role. W konsekwencji zatracają siebie, swoją indywidualność, swoje potrzeby i cele. 

Role DDA

Poznajmy się

Kolejną edycję grupy terapeutycznej DDA online w Recykling Myśli poprowadzi terapeutka Magdalena Mickiewicz

Dla kogo

Dla wszystkich osób, które pragną wyleczenia się z wpływu dorastania w rodzinie alkoholowej lub innej dysfunkcyjnej.

Z terapii DDA/DDD warto by skorzystały osoby, które:

🟣 Dorastały w domu z problemem alkoholowym

🟣 Spędziły dzieciństwo w dysfunkcyjnej rodzinie — doświadczały przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej ze strony bliskiej osoby lub osób.

🟣 Były wychowywane przez rodzica/opiekuna nadużywającego alkoholu 

🟣 Zauważają pojawiający się schemat, że mają tendencje do przyciągania ludzi uzależnionych lub z problemami

🟣 Mają obniżone poczucie własnej wartości, uważają się za gorszych, innych.

🟣 Często doświadczają poczucia wstydu, 

🟣 Czują bezradność i nieustające poczucie winy

🟣 Doświadczają trudności w relacjach międzyludzkich 

🟣 Mają uczucie, że nie zasługują na miłość i szacunek innych ludzi

🟣 Były wychowywane przez ciężko chorych fizycznie lub psychicznie rodziców

Jak uporać się z trudną przeszłością?
Dołącz do społeczności ludzi, którzy rozumieją, jak to jest być na Twoim miejscu. Otrzymaj wsparcie grupy i specjalisty.

wom
wom

Czego możesz się spodziewać?

Uwolnienia od niechcianych przywiązań i uciekania od rzeczywistości.

W trakcie spotkań zyskasz możliwość przyjrzenia się swojej przeszłości. Zbadasz i zweryfikujesz przekonania o sobie, postawy, których się kiedyś nauczyłeś/aś. Dzięki bezpiecznej przestrzeni, wsparciu i zrozumieniu od innych uczestników grupy oraz profesjonalnej pomocy terapeuty będziesz mógł/mogła nauczyć się nowych sposobów postępowania i nawiązywania relacji.

Rozpocznij pozytywną zmianę. Razem.

gr

Co da Ci uczestnictwo w Grupie terapeutycznej?

🟢 Pomaga uzyskać większą kontrolę i świadomość jak nie niekorzystnych powielać schematów

🟢Zapewnia bezpieczne miejsce, w którym można być otwartym i wrażliwym

🟢Specjalistyczne wsparcie terapeuty

🟢Pokazuje różne perspektywy spojrzenia na swoją sytuację

🟢Uczy nawiązywać relacje z ludźmi w zdrowy sposób. 

🟢Pomaga czuć się mniej samotnym, ponieważ odkrywasz innych z podobnymi problemami 

🟢Daje możliwość uzyskania informacji zwrotnej od grupy i czerpania z siebie wzajemnie

🟢 Poprawa jakości relacji z innymi

🟢 Uczy zdrowych sposobów rozwiązywania konfliktów i pomaga w wyrażaniu emocji.

🟢Skuteczne stawianie granic i zdolność do odmowy.

gr

Informacje organizacyjne:

magdalena-mickiewicz-psycholog-recyklingmysli

Magdalena Mickiewicz

Spotkania online odbywają się w każdy czwartek od 19.00-20.30

Jedno spotkanie trwa 90 minut

Czas trwania grupy: 9 miesięcy

Płatność: 536zł/msc

Grupa przeznaczona jest dla osób dorosłych.

Grupa ma charakter zamknięty. 

Maksymalna ilość uczestników to 10 osób.

Start: 06 czerwca 2024

*Zapisy otwarte do 05 czerwca 2024

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 • przeżywanie stanów depresyjnych, lękowych, napięcia, niepokoju, życie w permanentnym stresie,
 • chwiejność emocjonalna, stany drażliwości, dysforyczności, apatii, smutku, cierpienia bez wyraźnej przyczyny,
 • przeżywanie złości, wrogości, podejrzliwości i nieufności w relacjach,
 • przeżywanie poczucia winy bądź krzywdy w relacjach z innymi,
 • tendencje do zachowań ryzykownych, uzależnień,
 • tendencje do zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych,
 • tendencje do nasilonego perfekcjonizmu i niski poziom zadowolenia z sukcesów,
 • postawy nadopiekuńcze, nadodpowiedzialności, wzmożonej kontroli i samokontroli,
 • syndrom potencjalnej ofiary w relacjach z innymi,
 • często brak wiary we własne możliwości nie wykorzystywanie własnego potencjału
 • brak satysfakcji życiowej, 
 • trudności z zrelaksowaniem się - ciągłe napięcie, uczucie niepokoju

Terapia DDA pomoże Ci poradzić sobie z trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa, które wpłynęły na Twoje zachowania i nawyki w dorosłym życiu. Nauczysz się jak uwolnić się od negatywnych wpływów przeszłości i znaleźć zdrowe sposoby na radzenie sobie z przyszłymi wyzwaniami.
Udział w takiej terapii może może zapewnić Ci poczucie wspólnoty i towarzyszenie innym w trudnych sytuacjach. Dzięki temu, że uczestnicy mają okazję zobaczyć, jak inni radzą sobie z podobnymi problemami, mogą odkryć, że ich własne problemy są rozwiązywalne.
Dzięki udziałowi w terapii grupowej DDA jesteś w stanie odkryć swoje mocne strony i nauczyć się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami.
Spotkania grupowe odbywają się w przyjaznej i akceptującej atmosferze, co może pomóc Ci przezwyciężyć trudność w otwarciu się i zacząć mówić o swoich emocjach i potrzebach oraz nawiązać bliskie relacje z innymi.

Kliknij przycisk 'Dołącz do nas' i prześlij formularz.

Możesz umówić się telefonicznie pod numerem +48 535 945 089

lub wyślij email na kontakt@recyklingmysli.pl

Spotkania grupy trwają 8 miesięcy.
Jedno spotkanie online trwa 90 minut.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu (w poniedziałki)

Płatność wynosi 536zł za 4 spotkania w miesiącu.

Upewnij się czy email nie wpadł do folderu SPAM lub Oferty ect.

Skontaktuj się z nami pod numerem 535 260 553

Umów konsultację - Diagnoza ADHD

Wypełnij formularz i prześlij zgłoszenie