Grupa terapeutyczna DDA i DDD online

Dołącz do grupy terapeutycznej online i wspieraj swój dobrostan emocjonalny.

grupa dda

Ogromny wpływ na to jak funkcjonujemy w dorosłym życiu ma nasze dzieciństwo. Dzieci mające uzależnionego rodzica, zwykle doświadczają ogromnego napięcia emocjonalnego, lęku, samotności, odrzucenia i poczucia izolacji. Funkcjonując w rodzinie alkoholowej powoli dostosowują się do toksycznych warunków, wchodząc w rozmaite role. W konsekwencji zatracają siebie, swoją indywidualność, swoje potrzeby i cele. 

Role DDA
Anna Kaźmierczak

Anna Machałowska

Terapeutka uzależnień, Terapeutka TSR

Prowadząca grupę

Poznajmy się

Spotkania grupy prowadzi Pani Anna Machałowsk– certyfikowana specjalistka terapii uzależnień.

Mam świadomość, że rozpoczęcie terapii nie należy do łatwych decyzji, wielokrotnie wiąże się to z niepokojem i stresem. To normalne. Natomiast podjęcie decyzji o wejściu w proces terapii może być jedną z lepszych decyzji w Twoim życiu. 

Odkrywamy, jak dysfunkcje rodzinne wpłynęły na nas w przeszłości i jak wpływają na nas obecnie. Zaczynamy dostrzegać niezdrowe elementy naszego dzieciństwa i uczymy się jak sobie z tym poradzić.

Jak uporać się z trudną przeszłością?
Dołącz do społeczności ludzi, którzy rozumieją, jak to jest być na Twoim miejscu. Otrzymaj wsparcie grupy i specjalisty.

Grupa terapeutyczna
DDA / DDD online

Dołącz do grupy terapeutycznej online i otrzymaj wsparcie jakiego potrzebujesz.

grupa dda

Grupa terapeutyczna prowadzona przez p. Annę Machałowskącertyfikowaną specjalistkę terapii uzależnień zapewnia bezpieczne miejsce by podczas spotkań, w atmosferze wzajemnego szacunku dzielić się swoimi doświadczeniami .

Odkrywamy, jak alkoholizm i inne dysfunkcje rodzinne wpłynęły na nas w przeszłości i jak wpływają na nas obecnie. Zaczynamy dostrzegać niezdrowe elementy naszego dzieciństwa.

wom

Czego możesz się spodziewać?

Uwolnienia od niechcianych przywiązań i uciekania od rzeczywistości.

W trakcie spotkań zyskasz możliwość przyjrzenia się swojej przeszłości. Zbadasz i zweryfikujesz przekonania o sobie, postawy, których się kiedyś nauczyłeś/aś. Dzięki bezpiecznej przestrzeni, wsparciu i zrozumieniu od innych uczestników grupy oraz profesjonalnej pomocy terapeuty z ponad 10–letnim doświadczeniem będziesz mógł/mogła nauczyć się nowych sposobów postępowania i nawiązywania relacji.

Czego możesz się spodziewać

Uwolnienia od niechcianych przywiązań i uciekania od rzeczywistości.

W trakcie spotkań zyskasz możliwość przyjrzenia się swojej przeszłości. Zbadasz i zweryfikujesz przekonania o sobie, postawy, których się kiedyś nauczyłeś/aś. Dzięki bezpiecznej przestrzeni, wsparciu i zrozumieniu od innych uczestników grupy oraz profesjonalnej pomocy terapeuty z ponad 10 – letnim doświadczeniem będziesz mógł/mogła nauczyć się nowych sposobów postępowania i nawiązywania relacji.

62

Dla kogo

Dla wszystkich osób, które pragną wyleczenia się z wpływu dorastania w rodzinie alkoholowej lub innej dysfunkcyjnej.

Z terapii DDA/DDD warto by skorzystały osoby, które:

🟣 Dorastały w domu z problemem alkoholowym

🟣 Spędziły dzieciństwo w dysfunkcyjnej rodzinie — doświadczały przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej ze strony bliskiej osoby lub osób.

🟣 Były wychowywane przez rodzica/opiekuna nadużywającego alkoholu 

🟣 Zauważają pojawiający się schemat, że mają tendencje do przyciągania ludzi uzależnionych lub z problemami

🟣 Mają obniżone poczucie własnej wartości, uważają się za gorszych, innych.

🟣 Często doświadczają poczucia wstydu, 

🟣 Czują bezradność i nieustające poczucie winy

🟣 Doświadczają trudności w relacjach międzyludzkich 

🟣 Mają uczucie, że nie zasługują na miłość i szacunek innych ludzi

🟣 Były wychowywane przez ciężko chorych fizycznie lub psychicznie rodziców

51

Rozpocznij pozytywną zmianę. Razem.

Co da Ci uczestnictwo w Grupie terapeutycznej?

🟢 Pomaga uzyskać większą kontrolę i świadomość jak nie niekorzystnych powielać schematów

🟢Zapewnia bezpieczne miejsce, w którym można być otwartym i wrażliwym

🟢Specjalistyczne wsparcie terapeuty

🟢Pokazuje różne perspektywy spojrzenia na swoją sytuację

🟢Uczy nawiązywać relacje z ludźmi w zdrowy sposób. 

🟢Pomaga czuć się mniej samotnym, ponieważ odkrywasz innych z podobnymi problemami 

🟢Daje możliwość uzyskania informacji zwrotnej od grupy i czerpania z siebie wzajemnie

🟢 Poprawa jakości relacji z innymi

🟢 Uczy zdrowych sposobów rozwiązywania konfliktów i pomaga w wyrażaniu emocji.

🟢Skutecznie stawianie granic i zdolność do odmowy.

gr

Korzyści z terapii grupowej:

Rozpocznij pozytywną zmianę. Razem.

🟢Zapewnia bezpieczne miejsce, w którym można być otwartym i wrażliwym

🟢Specjalistyczne wsparcie terapeuty

🟢Jest tańsza niż terapia indywidualna

🟢Pokazuje różne perspektywy spojrzenia na swoją sytuację

🟢Uczy nawiązywać relacje z ludźmi w zdrowy sposób. 

🟢Pomaga czuć się mniej samotnym, ponieważ odkrywasz innych z podobnymi problemami 

🟢Daje możliwość uzyskania informacji zwrotnej od grupy i czerpania z siebie wzajemnie

🟢Jest skuteczna – co najmniej tak samo, jak psychoterapia indywidualna

🟢Uczy zdrowych sposobów rozwiązywania konfliktów i pomaga w wyrażaniu emocji.

🟢Skutecznie stawianie granic i zdolność do odmowy.

21

Informacje organizacyjne:

Anna Kaźmierczak

Anna Machałowska

Terapeutka uzależnień, Terapeutka TSR

Prowadząca grupę

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o 19.00-20.30

Jedno spotkanie trwa 90 minut

Czas trwania grupy: 8 miesięcy

Płatność: 479zł

Grupa przeznaczona jest dla osób dorosłych.

Grupa ma charakter zamknięty. 

Maksymalna ilość uczestników to 8 osób.

Nabór do grupy zakończony.

Informacje organizacyjne

Anna Kaźmierczak

Anna Machałowska

Terapeutka uzależnień, Terapeutka TSR

Prowadząca grupę

Pierwsze spotkanie 24.04

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o 19.00-20.30

Czas trwania jednej sesji to 90 minut

Cena do 16.05: 479zł / msc

Nabór do grupy zakończony.

 • przeżywanie stanów depresyjnych, lękowych, napięcia, niepokoju, życie w permanentnym stresie,
 • chwiejność emocjonalna, stany drażliwości, dysforyczności, apatii, smutku, cierpienia bez wyraźnej przyczyny,
 • przeżywanie złości, wrogości, podejrzliwości i nieufności w relacjach,
 • przeżywanie poczucia winy bądź krzywdy w relacjach z innymi,
 • tendencje do zachowań ryzykownych, uzależnień,
 • tendencje do zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych,
 • tendencje do nasilonego perfekcjonizmu i niski poziom zadowolenia z sukcesów,
 • postawy nadopiekuńcze, nadodpowiedzialności, wzmożonej kontroli i samokontroli,
 • syndrom potencjalnej ofiary w relacjach z innymi,
 • często brak wiary we własne możliwości nie wykorzystywanie własnego potencjału
 • brak satysfakcji życiowej, 
 • trudności z zrelaksowaniem się - ciągłe napięcie, uczucie niepokoju

Terapia DDA pomoże Ci poradzić sobie z trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa, które wpłynęły na Twoje zachowania i nawyki w dorosłym życiu. Nauczysz się jak uwolnić się od negatywnych wpływów przeszłości i znaleźć zdrowe sposoby na radzenie sobie z przyszłymi wyzwaniami.
Udział w takiej terapii może może zapewnić Ci poczucie wspólnoty i towarzyszenie innym w trudnych sytuacjach. Dzięki temu, że uczestnicy mają okazję zobaczyć, jak inni radzą sobie z podobnymi problemami, mogą odkryć, że ich własne problemy są rozwiązywalne.
Dzięki udziałowi w terapii grupowej DDA jesteś w stanie odkryć swoje mocne strony i nauczyć się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami.
Spotkania grupowe odbywają się w przyjaznej i akceptującej atmosferze, co może pomóc Ci przezwyciężyć trudność w otwarciu się i zacząć mówić o swoich emocjach i potrzebach oraz nawiązać bliskie relacje z innymi.

Kliknij przycisk 'Dołącz do nas' i prześlij formularz.


Możesz umówić się telefonicznie pod numerem +48 697 655 458

lub wyślij email na kontakt@recyklingmysli.pl

Spotkania grupy trwają 8 miesięcy.
Jedno spotkanie trwa 90 minut.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Płatność 479zł

Upewnij się czy email nie wpadł do folderu SPAM lub Oferty ect.

Skontaktuj się z nami pod numerem 697 655 458