Terapia humanistyczno-egzystencjalna – czym jest?

Terapia humanistyczno–egzystencjalna bierze pod uwagę przeszłość tylko po to, żebyś razem z terapeutą mógł(a) zrozumieć konsekwencje przeszłych wydarzeń. Wykorzystuje je jako wgląd, który staje się narzędziem promowania wolności i asertywności tu i teraz. Uświadomienie sobie, że nie jest się zdefiniowanym przez swoją historię i nie jest się skazanym na określoną przyszłość, jest często przełomem, który oferuje wyzwolenie. Według podejścia humanistyczno-egzystencjalengo człowiek jest wolny i ponosi odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje. Działanie człowieka jest motywowane chęcią rozwoju i zaspokojenia potrzeb. Trudności życiowe pojawiają się, gdy człowiek z jakiegoś powodu nie zaspokaja ważnych dla siebie potrzeb takich jak miłość czy autonomia.

Założenia terapii humanistyczno-egzystencjalnej

Według terapii egzystencjalnej trudności emocjonalne i psychologiczne są postrzegane jako wewnętrzny konflikt spowodowany konfrontacją jednostki z podstawami egzystencji. Zamiast zagłębiać się w przeszłość, podejście egzystencjalne patrzy na tu i teraz.

Szerokie założenia egzystencjalizmu mogą obejmować niepewność, świadomość braku określonej struktury w życiu, bezsensowność istnienia, izolację, wolność i odpowiedzialność.

Rdzeniem terapii humanistycznej jest założenie, że jesteś wyjątkowy i masz potencjalne zdolności zdrowego, twórczego rozwoju. Ludzie mają trudności, problemy i doświadczają cierpienia, ponieważ przyjęli pewne wartości, ograniczenia i normy, które stoją w sprzeczności z ich potrzebami. Humaniści podkreślają ważność m.in. ambicji, samorozwoju, autonomii, tworzenia, kreatywności. Głównym założeniem psychologii w nurcie humanistycznym jest bezwarunkowa akceptacja, empatia. Każdy człowiek czuje, jest świadomy i potrzebuje i ciepła. Bardzo ważne jest podmiotowe traktowanie.

Terapeuta humanistyczny skupia się na poszerzaniu świadomości klienta. Terapeuta pełni w tym przypadku rolę przewodnika. Prekursorem nurtu humanistycznego był Carl Rogers.

 

Terapia humanistyczno-egzystencjalna – dla kogo?

Terapia humanistyczno–egzystencjalna będzie bardzo dobrą możliwością, żeby się rozwijać i samorealizować. Jeżeli chcesz zrozumieć swoje doświadczenia i znaleźć sposób na efektywne realizowanie potrzeb, być może terapia humanistyczno-egzystencjalna jest właśnie tym, czego potrzebujesz.

Jeżeli przez codzienne trudności bądź problemy zagubiłeś/aś poczucie sensu, towarzyszą Ci lęki związane z poczuciem autonomii, wolności, izolacji taki rodzaj terapii może być dla Ciebie. Może chcesz zastanowić się nad wyborami życiowymi i nad tym, dlaczego akurat takie decyzje podjąłeś (aś). Być może przytłacza Cię temat śmierci albo masz kłopoty w relacjach z bliskimi Ci osobami. 

Trudności, w których terapia humanistyczno-egzystencjalna może być pomocna, jeżeli odczuwasz lęk, masz depresję, dystymię (obniżony nastrój), myśli samobójcze czy zaburzenia odżywiania. Może masz trudną i bolesną przeszłość, np. jesteś c dzieckiem z rodzin alkoholowych (tzw. DDA), albo osobą z rodziny dysfunkcyjnej, naznaczonych przemocą, niepełnych. Jest też dla tych, którzy nie potrafią stworzyć trwałego związku, są samotni lub mają problemy w relacjach z bliskimi. Terapia humanistyczno–egzystencjalna będzie pomocna, jeżeli chcesz funkcjonować jeszcze lepiej, mieć jeszcze bardziej satysfakcjonujące życie, w którym potrzeba samorealizacji będzie zaspokojona.

Cel i efekty psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej

 
Celem terapii humanistyczno-egzystencjalnej jest stworzenie warunków do rozwoju, a także skłonienie do przemyśleń nad wyborami dokonanymi w życiu. Podejmując terapię masz możliwość poznania prawdy o sobie. Sam decydujesz o trudnościach, które chcesz poruszyć, tempie i czasie pracy. Ze względu na wszechogarniającą naturę terapii humanistyczno-egzystencjalnej, prawie niemożliwe jest zidentyfikowanie jednej przyczyny niepokoju psychicznego. Zamiast tego terapeuta traktuje Cię jako unikalną jednostkę, badając Twoje doświadczenia.

Rolą terapii humanistyczno-egzystencjalnej jest pomoc w spotkaniu z samym sobą i praca nad odkrywaniem własnych wartości, i ideałów. Terapeuta pracujący w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym będzie unikał wszelkich form osądzania, a zamiast tego da Ci poczucie bezpieczeństwa, żebyś mówił(a) ze swojej perspektywy. Każdy człowiek jest unikalny, dlatego zadaniem terapeuty jest podążanie za klientem i dopasowanie do jego indywidualnych potrzeb, zrozumienie świata, w którym funkcjonuje i doświadczeń, które go ukształtowały. Terapia służy zrozumieniu siebie, poszerzeniu samoświadomości i znacznej poprawie jakości życia. Ważne zadaniem będzie uporanie się z lękami i nerwicami oraz poprawa relacji z bliskimi osobami, oraz lepsze rozumienie siebie.

Celem terapeuty jest zestawienie założeń jednostki z szerszą perspektywą, która może być trudna do uzyskania samemu. Terapia pozwala zaakceptować siebie, zniwelować rozbieżność między tym, co robisz aktualnie a czego potrzebujesz.

Terapia humanistyczno-egzystencjalna – cena

Koszt pojedynczej sesji w ramach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej wynosi 160 zł. Spotkania online lub naszym ośrodku Recykling Myśli, na warszawskich Bielanach trwają zwykle około 50 minut, a ich częstotliwość to z reguły jedna wizyta w tygodniu.

  • Paweł Bagiński

Psychoterapeuta

  • Dorota Kaczmarkowska

 

Psychoterapeuta

Umów konsultację - Diagnoza ADHD

Wypełnij formularz i prześlij zgłoszenie