On jest winny?
Czy ona jest winna?

O problemie obwiniania się w relacjach. 

zwiazek terapia

Problem obwiniania się

Problem obwiniania się w związku partnerskim jest zjawiskiem psychologicznym, które może wpływać negatywnie na relacje między partnerami. Polega na tendencji jednej lub obu stron do przypisywania sobie winy za problemy, konflikty i trudności w związku.

Osoby obwiniające się często mają skłonność do przypisywania sobie odpowiedzialności za wszelkie problemy i niepowodzenia w związku. Często uważają, że to ich wina, że partner jest niezadowolony, że występują konflikty, czy że związek nie spełnia ich oczekiwań. Z kolei druga strona, która również może być obwiniająca się, może wykorzystywać poczucie winy partnera, by narzucić swoje potrzeby i oczekiwania. W ten sposób powstaje toksyczny cykl, w którym jedna osoba nieustannie się obwinia, a druga potwierdza jej poczucie winy.

Obwinianie się może wynikać z wielu czynników, takich jak niskie poczucie własnej wartości, strach przed odrzuceniem czy pragnienie utrzymania harmonii w związku za wszelką cenę. Bywa również rezultatem wcześniejszych trudnych doświadczeń i relacji, które pozostawiły ślad na samoocenie i postrzeganiu siebie jako osoby odpowiedzialnej za wszystko. 

W rezultacie obwinianie się może wprowadzać napięcia w związku, zmniejszać intymność i zaufanie między partnerami. Może też prowadzić do frustracji i poczucia niezrozumienia.

W celu rozwiązania tego problemu, ważne jest, aby partnerzy byli świadomi swoich wzajemnych potrzeb, komunikowali się otwarcie i szczerze, a także umieli rozróżnić odpowiedzialność za swoje działania od odpowiedzialności za działania drugiej osoby.

Terapia może być również pomocna w pracy nad zrozumieniem i rozwiązaniem problemów związkowych.

Posłuchaj podcastu ⤵️

Jak terapia systemowa wspiera relacje?
Terapia systemowa pozwala dowiedzieć się dlaczego reagujemy w określony sposób i wypracować nowe lepsze sposoby funkcjonowania.
#terapia #terapiarodzinna #relacje

Refleksyjny styl radzenia sobie z emocjami 

Refleksyjny styl radzenia sobie z emocjami charakteryzuje się głębokim i systematycznym analizowaniem swoich uczuć i emocji – refleksją. W związku partnerskim refleksyjny styl radzenia sobie z emocjami może odgrywać kluczową rolę w budowaniu zdrowej i zrównoważonej relacji. 

Przede wszystkim, refleksyjne podejście do emocji pozwala partnerom na lepsze zrozumienie swoich potrzeb, pragnień i lęków. Wspólna refleksja nad tym, co każde z nich czuje, umożliwia budowanie większej empatii i

współczucia wobec siebie nawzajem. Partnerzy mogą lepiej zrozumieć, dlaczego reagują w określony sposób, co prowadzi do większej akceptacji i zrozumienia w związku.

Dodatkowo, ten styl sprzyja komunikacji o głębszych i bardziej intymnych aspektach życia emocjonalnego. Partnerzy, którzy dzielą się swoimi myślami i uczuciami, budują więź emocjonalną opartą na zaufaniu i otwartości. To pozwala na budowanie głębokiej intymności i bliskości emocjonalnej, które są niezbędne w trwałym i satysfakcjonującym związku.

Ponadto, refleksywny styl radzenia sobie z emocjami ułatwia rozwiązywanie konfliktów w związku. Partnerzy, którzy potrafią spojrzeć na swoje emocje z dystansem i zrozumieniem są bardziej skłonni do konstruktywnego podejścia do różnic i problemów w relacji. Zamiast reagować impulsywnie i agresywnie, potrafią podejść do sytuacji z większą empatią i rozwiązują konflikty w sposób bardziej satysfakcjonujący dla obu stron.

Wreszcie, przytoczony styl pomaga partnerom w związku w budowaniu wzajemnego wsparcia i zrozumienia. Mogą oni lepiej wspierać się nawzajem w trudnych emocjonalnie momentach i przeżywać razem radości i sukcesy. To umacnia więź partnerską i pozwala na tworzenie wspólnych strategii radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami.

Nasze myślenie kształtuje nasze relacje

Nasze myślenie odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu naszych relacji partnerskich. To, w jaki sposób myślimy o sobie, partnerze i związku, ma wpływ na nasze zachowania i reakcje w relacji. Jeśli nasze myśli są pełne zaufania, szacunku i pozytywnych przekonań o partnerze, to nasze działania będą zgodne z tymi przekonaniami, co sprzyja budowaniu zdrowej i harmonijnej relacji. 

Pozytywne przekonania o partnerze sprzyjają budowaniu zdrowej relacji, podczas gdy negatywne mogą prowadzić do destrukcyjnych zachowań. Świadome monitorowanie i zastępowanie negatywnych myśli pozytywnymi pomaga w budowaniu satysfakcjonującej relacji. Warto komunikować się z partnerem na temat swoich myśli i uczuć, aby lepiej zrozumieć siebie nawzajem i wzmocnić więź partnerską. 

Myślenie koliste

W związku partnerskim myślenie koliste odgrywa ważną rolę w zrozumieniu i rozwiązywaniu problemów oraz konfliktów. W przeciwieństwie do myślenia przyczynowo-skutkowego, które może skupiać uwagę na szukaniu winnego czy jednej przyczyny problemu, myślenie koliste stawia nacisk na zrozumienie wzajemnych zależności i interakcji między partnerami. 

W takim podejściu partnerzy rozumieją, że ich działania i reakcje wzajemnie wpływają na siebie. Sytuacje w związku są postrzegane jako konstelacje wielu czynników, które wzajemnie oddziałują. Nie szukają jednego winnego za problemy, ale raczej starają się zrozumieć, jak różne czynniki i zachowania wpływają na jakość ich relacji.

Myślenie kolistym w związku partnerskim zachęca do otwartej komunikacji i

współpracy w rozwiązywaniu problemów. Partnerzy stają się bardziej empatyczni i gotowi do wspólnego szukania rozwiązań. Rozumieją, że każde działanie ma swoje konsekwencje i starają się unikać spirali wzajemnych oskarżeń czy obwiniania się.

Przyjęcie myślenia kolistego jako domyślnego sposobu postrzegania relacji jest kluczowym krokiem w skutecznym rozwiązywaniu problemów i poprawie funkcjonowania. Rozumienie złożoności relacji pomaga zbudować większe zaufanie i zrozumienie między partnerami, zrozumieć, że ich działania wzajemnie wpływają na siebie, co sprzyja zdrowemu i harmonijnemu związkowi. To zachęca do otwartej komunikacji, empatii i wspólnego szukania rozwiązań.  

Umów konsultację - Diagnoza ADHD

Wypełnij formularz i prześlij zgłoszenie