Trening Asertywności

Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę, jak:

✅ Wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób szanujący siebie i innych.

✅ Ustalać granice bez poczucia winy.

✅ Skutecznie radzić sobie z trudnymi sytuacjami i konfliktami.

✅ Budować zdrowe relacje zawodowe i prywatne.

Dlaczego warto wziąć udział w Treningu asertywności?

Chcesz mówić o tym co czujesz i co jest dla Ciebie ważne bez poczucia winy i obawy, że kogoś zranisz. Z pewnością siebie, ale bez wywyższania się. Z szacunkiem i wyrozumiałością dla siebie oraz poszanowaniem innych.

Chcesz ćwiczyć w grupie! dużo wiesz, czytasz, ale brakuje Ci praktyki. Trening asertywności to możliwość ćwiczenia w otwartej, akceptującej grupie, gdzie możesz na głos przetestować jaki sposób komunikacji jest dla Ciebie.

Zależy Ci na feedbacku od doświadczonego prowadzącego – trening prowadzi coach, psycholog i terapeutka, która od kilku lat zajmuje się treningami asertywności i pracy nad poczuciem własnej wartości i lepszego rozumienia siebie.

Chcesz otrzymać konkretne pomysły, narzędzia i umiejętności, które możesz przetestować na grupie i w świecie rzeczywistym poza grupą. A później omówić swoje postępy i wątpliwości na forum.

Poznaj moduły szkolenia

 

MODUŁ I. 💪POSTAWA ASERTYWNA 

 • Wprowadzenie do Asertywności
 • Definicja postawy asertywnej: „Ja jestem w porządku i Ty jesteś w porządku”.
 • Identyfikacja przekonań anty-asertywnych i sposoby ich zmiany.
 • Omówienie 10 praw asertywnego człowieka.
 • Konstruktywny dialog wewnętrzny
 • Jak kształtować wewnętrzne dialogi w sposób wspierający asertywność.
 • Praca nad postawą asertywną
 • Jak radzić sobie z sytuacjami, gdy trudno powiedzieć „✅TAK” lub „❌NIE”
 • Identyfikacja powodów unikania dopytywania lub odmawiania.

MODUŁ II. 🏗️BUDOWANIE ASERTYWNEJ POSTAWY

 • Znaczenie Granic Osobistych
 • Dlaczego potrzebujemy klarownych granic w relacjach z innymi?
 • Jak granice osobiste wpływają na naszą asertywność i samopoczucie?
 • Samoregulacja emocjonalna
 • Umiejętność samoregulacji emocjonalnej jako fundament asertywności.
 • Ćwiczenia praktyczne w samokontroli w sytuacjach stresowych.
 • Podstawy asertywnej komunikacji
 • Zasady Nonviolent Communication (NVC) i komunikatu „Ja”.
 • Ćwiczenia praktyczne w wyrażaniu uczuć i potrzeb w sposób jasny i nieurażający.

MODUŁ III. 📢Asertywna Komunikacja – Wyrażanie Prośby o oczekiwań oraz Odmawianie i reagowanie na krytykę

 • Asertywne Wyrażanie Próśb i Oczekiwań:
 • Procedury asertywnego wyrażania próśb i oczekiwań w sposób konstruktywny.
 • Asertywne Odmawianie
 • Sztuka odmawiania w atmosferze współpracy.
 • Jak mówić „nie” bez poczucia winy.
 • Konstruktywne Reagowanie na Krytykę
 • Techniki konstruktywnego reagowania na krytykę i negatywne opinie.

MODUŁ IV. 😎 Plan Działania

 • Analiza Sytuacji Osobistych
 • Identyfikacja obszarów, gdzie trudno lub łatwo stosować asertywność.
 • Zasoby w Asertywności
 • Poznanie własnych zasobów w budowaniu asertywnej postawy.
 • Tworzenie Planu Działania:
 • Opracowanie skutecznych kroków w celu wdrożenia asertywności w życiu codziennym.

Prowadząca szkolenie:

Marta Ługowska

Marta Ługowska

Jestem psychologiem, trenerem i coachem pracującym w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Moja pasja do psychologii zrodziła się z głębokiego zainteresowania drugim człowiekiem. Dziś, w mojej pracy wspieram klientów w budowaniu zaufania do siebie i wprowadzaniu upragnionych zmian w swoim życiu. Cieszę się, że tu jesteś. Znalezienie w sobie siły i odwagi do sięgnięcie po pomoc to ważny krok w stronę dobrostanu i zdrowia psychicznego.  

Obszary pomocy:

Czas trwania: 
I Spotkanie – 13 kwietnia godz. 09:00 – 11:30
II Spotkanie – 20 kwietnia godz. 09:00 – 11:30
III Spotkanie – 11 Maja godz. 09:00 – 11:30
IV Spotkanie – 18 maja godz. 09:00 – 11:30

Formularz zgłoszeniowy:

Umów konsultację - Diagnoza ADHD

Wypełnij formularz i prześlij zgłoszenie