Psychoterapia integracyjna

Psychoterapia integracyjna jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się nurtów terapeutycznych we współczesnej psychologii.

Nurt integracyjny łączy różne elementy konkretnych terapii. Kluczową zaletą terapii integracyjnej jest jej elastyczność i skupienie się na całej osobie. Integracja różnych podejść oznacza, że terapia może być dostosowana do różnych potrzeb i problemów.

Techniki są dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb i trudności. Podejście integracyjne uwzględnia Twoją osobowość i potrzeby – integruje systemy odczuwania, zachowania, myślenia i fizjologiczne. Uwzględnia społeczność, w której funkcjonujesz i duchowość. Terapeuci zajmują się nie tylko tym, co działa, ale także tym, dlaczego to działa – dostosowując terapię do Ciebie, a nie Ciebie do terapii.

Metody stosowane w psychoterapii integracyjnej

Psychoterapeuci integracyjni korzystają z szerokiej gamy technik, które są zaczerpnięte z różnych szkół terapeutycznych, takich jak:

 1. Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT): koncentruje się na zmianie negatywnych wzorców myślenia i zachowania.
 2. Psychoterapia humanistyczna: skupia się na rozwoju osobistym i samorealizacji pacjenta, z naciskiem na autentyczność i empatię.
 3. Psychoterapia psychodynamiczna: analizuje wpływ nieświadomych procesów i przeszłych doświadczeń na aktualne problemy pacjenta.
 4. Terapia Gestalt: akcentuje świadomość „tu i teraz” oraz integrację różnych aspektów osobowości pacjenta.
 5. Terapia systemowa: bada dynamikę relacji rodzinnych i społecznych oraz ich wpływ na zdrowie psychiczne.

Jaki jest cel i możliwe efekty psychoterapii integracyjnej?

Podejście integracyjne pomoże Ci zmierzyć się z każdą chwilą w sposób otwarty i autentyczny, bez wcześniejszego formułowania opinii, oczekiwań czy nastawienia. Dzięki temu możesz skoncentrować się na lękach i krzywdach, które ograniczają Twoją wolność psychiczną, a także rozpoznać konkretne czynniki, które mogą powodować destrukcyjne wzorce zachowań. I z czasem nauczyć się w jaki sposób wyzwolić się od nieadaptacyjnych czynników (np. myśli wyuczone w przeszłości, negatywne przekonania, sposób reagowania). Dzięki tej świadomości zyskasz możliwość wyznaczania celów i praktykowania nowych zachowań, które pozwolą Ci wyjść poza dotychczasowe ograniczenia i odkryć większą satysfakcję z życia. Wszystkie te cele będą dostosowane do Ciebie indywidualnie, uwzględniając Twoje potrzeby i możliwości.

Jak działa terapia integracyjna?

Psychoterapia integracyjna działa poprzez łączenie różnych podejść terapeutycznych, takich jak terapia humanistyczna, psychoanalityczna, psychodynamiczna oraz poznawczo-behawioralna. Każda z tych metod oferuje własne spojrzenie na ludzkie zachowanie oraz zrozumienie kluczowych czynników wpływających na zmiany w zachowaniu, myśleniu i emocjach. Te podejścia są bardziej skuteczne, gdy są łączone w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jeśli chcesz zmienić pewne zachowania, terapeuta może zacząć od technik poznawczo-behawioralnych, aby pomóc Ci lepiej kontrolować swoje zachowanie i zmniejszyć objawy problemów. Dopiero po uzyskaniu pewnej kontroli nad swoim funkcjonowaniem, terapia może przejść do głębszego zrozumienia Twoich zachowań, emocji i myśli. Na tym etapie terapeuta może korzystać z technik psychodynamicznych, takich jak analiza doświadczeń z dzieciństwa i ich interpretacja.

Relacja klient-terapeuta w terapii integracyjnej

Terapeuta nie osądza, nawiązuje relację opartą na współpracy. Angażuje się w uważne słuchanie bez założeń, które mogą zakłócić zrozumienie. Dzięki temu terapeuta pomaga Ci odkryć i rozpoznać wzorce zachowań, które wymagają zmiany i wyznaczenia nowych celów.

Psychoterapia integracyjna – dla kogo?

Może być szczególnie korzystne dla osób, które chcą przezwyciężyć negatywne wzorce zachowań spowodowane lękami, obawami lub fobiami. Może być równie skuteczne w przypadku innych problemów, które w znacznym stopniu wpływają na satysfakcję z życia, takich jak:

 • uzależnienie
 • depresja
 • trauma w przeszłości i obecnie
 • żałoba
 • niska samoocena

Okazała się również przydatna w poprawie codziennego funkcjonowania u dzieci z autyzmem i trudnościami w nauce.

Techniki psychoterapii integracyjnej mogą być włączone do prawie każdego rodzaju pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w praktyce indywidualnej lub w grupach.

Ze względu na dogłębną eksplorację problemów i wyznaczanie celów, psychoterapia integracyjna wymaga zazwyczaj znacznego nakładu czasu z Twojej strony. Jest dla osób, które chcą poznać siebie, zrozumieć swój sposób postępowania, przekonania i dokonać zmian w swoim życiu.  Czas trwania terapii zależy od klienta, ustalonych celów terapeutycznych oraz rodzaju poruszanych problemów.

 • Karolina Gadomska

Psycholog
Psychoterapeuta

 • Magdalena Mickiewicz

Psychoterapeuta

Umów konsultację - Diagnoza ADHD

Wypełnij formularz i prześlij zgłoszenie