Psychoterapia integracyjna

Nurt integracyjny łączy różne elementy konkretnych terapii. Kluczową zaletą terapii integracyjnej jest jej elastyczność i skupienie się na całej osobie. Integracja różnych podejść oznacza, że terapia może być dostosowana do różnych potrzeb i problemów.

Techniki są dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb i trudności. Podejście integracyjne uwzględnia Twoją osobowość i potrzeby – integruje systemy odczuwania, zachowania, myślenia i fizjologiczne. Uwzględnia społeczność, w której funkcjonujesz i duchowość. Terapeuci zajmują się nie tylko tym, co działa, ale także tym, dlaczego to działa – dostosowując terapię do Ciebie, a nie Ciebie do terapii.

 

Jaki jest cel i możliwe efekty psychoterapii integracyjnej?

Podejście integracyjne pomoże Ci zmierzyć się z każdą chwilą w sposób otwarty i autentyczny, bez wcześniejszego formułowania opinii, oczekiwań czy nastawienia. Dzięki temu możesz skoncentrować się na lękach i krzywdach, które ograniczają Twoją wolność psychiczną, a także rozpoznać konkretne czynniki, które mogą powodować destrukcyjne wzorce zachowań. I z czasem nauczyć się w jaki sposób wyzwolić się od nieadaptacyjnych czynników (np. myśli wyuczone w przeszłości, negatywne przekonania, sposób reagowania). Dzięki tej świadomości zyskasz możliwość wyznaczania celów i praktykowania nowych zachowań, które pozwolą Ci wyjść poza dotychczasowe ograniczenia i odkryć większą satysfakcję z życia. Wszystkie te cele będą dostosowane do Ciebie indywidualnie, uwzględniając Twoje potrzeby i możliwości.

 

Jak działa terapia integracyjna?

Integracja może nastąpić poprzez różne modalności/systemy perspektyw, w tym: terapie humanistyczne, terapie psychoanalityczne i psychodynamiczne, terapie poznawcze i behawioralne. Każde podejście oferuje wyjaśnienie i wgląd w ludzkie zachowanie, jak również unikalne zrozumienie kluczowych czynników, które spowodują zmiany w zachowaniu i innych obszarach funkcjonowania, takich jak poznanie i emocje. Mogą być wzmocnione, gdy są selektywnie zintegrowane z innymi elementami terapii. Jeżeli chcesz zmienić niektóre ze swoich zachowań terapeuta może chcieć rozpocząć cykl sesji od poprawy funkcjonowania behawioralnego i redukcji objawów. Może to obejmować zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych, aby pomóc Ci w ustanowieniu pewnej kontroli nad Twoim funkcjonowaniem, zanim przejdziecie do następnego etapu terapii (tj. pracy nad poprawą i uzyskaniem wglądu w zachowania, emocje i myśli klienta). Na tym etapie terapeuta może stosować techniki psychodynamiczne, takie jak przywoływanie doświadczeń z dzieciństwa i ich interpretacja.

 

Relacja klient-terapeuta w terapii integracyjnej

Terapeuta nie osądza, nawiązuje relację opartą na współpracy. Angażuje się w uważne słuchanie bez założeń, które mogą zakłócić zrozumienie. Dzięki temu terapeuta pomaga Ci odkryć i rozpoznać wzorce zachowań, które wymagają zmiany i wyznaczenia nowych celów.

 

Psychoterapia integracyjna – dla kogo?

Może być szczególnie korzystne dla osób, które chcą przezwyciężyć negatywne wzorce zachowań spowodowane lękami, obawami lub fobiami. Może być równie skuteczne w przypadku innych problemów, które w znacznym stopniu wpływają na satysfakcję z życia, takich jak:

  • uzależnienie
  • depresja
  • trauma w przeszłości i obecnie
  • żałoba
  • niska samoocena

Okazała się również przydatna w poprawie codziennego funkcjonowania u dzieci z autyzmem i trudnościami w nauce.

Techniki psychoterapii integracyjnej mogą być włączone do prawie każdego rodzaju pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w praktyce indywidualnej lub w grupach.

Ze względu na dogłębną eksplorację problemów i wyznaczanie celów, psychoterapia integracyjna wymaga zazwyczaj znacznego nakładu czasu z Twojej strony. Jest dla osób, które chcą poznać siebie, zrozumieć swój sposób postępowania, przekonania i dokonać zmian w swoim życiu.  Czas trwania terapii zależy od klienta, ustalonych celów terapeutycznych oraz rodzaju poruszanych problemów.

  • Karolina Gadomska

Psycholog
Psychoterapeuta

  • Konrad Wirth

Psycholog
Psychoterapeuta

Umów konsultację - Diagnoza ADHD

Wypełnij formularz i prześlij zgłoszenie