Skąd się biorą zaburzenia lękowe?

 

Od niepokoju ogarniającego nas w codziennych sytuacjach po paniczny strach przed konkretnymi sytuacjami – te niezwykle powszechne zaburzenia mają wiele twarzy. W tym artykule zagłębiamy się w świat lękowych labiryntów, odkrywając ich tajemnice, objawy oraz korzyści płynące z terapii.

 

lek artykul

Dlaczego czujemy lęk?

Można powiedzieć, że emocje zostały nam podarowane, aby
„umożliwić” nam życie. Są one częścią natury ludzkiej i nikt nie
powinien bać się czy wstydzić tego, że czuje lęk czy panikę.
Każdy z nas kiedyś się czegoś bał, jest to naturalne. Strach bowiem
pełni bardzo ważną funkcję – chroni nasze zdrowie i życie.
Odczuwanie lęku jest naturalną reakcją organizmu na potencjalne
zagrożenie lub sytuacje stresujące. Lęk jest mechanizmem
obronnym, który pomaga nam przygotować się do walki lub
ucieczki w obliczu niebezpieczeństwa. Twoje ciało i mózg
stanowią efekt tysięcy lat ewolucji, która przygotowywała Cię do
szybkiego reagowania na zagrożenia. Jednak w niektórych
przypadkach lęk może stać się przesadny lub przewlekły,
prowadząc do zaburzeń lękowych, które wymagają profesjonalnej
pomocy i leczenia.

Czym jest zaburzenie lękowe?

Zaburzenie lękowe jest to rodzaj zaburzenia psychicznego, w
którym osoba doświadcza silnych i przewlekłych uczuć lęku lub
niepokoju, czyli reakcja danej osoby jest nadmierna. Osoba z
zaburzeniem lękowym może odczuwać sytuacje jako
niebezpieczną lub katastrofalną, mimo że faktyczne ryzyko jest
niewielkie lub nieistniejące. Jest to stan, który wymaga
profesjonalnej oceny i leczenia, aby pomóc osobie w radzeniu
sobie z lękiem i poprawie jej jakości życia.
Zaburzenie lękowe dotyka aż 38,2% całej populacji Europejskiej
(co szósta osoba w Europie, czyli około 61 milionów ludzi). W
Polsce zaburzenia lękowe zajmują drugie miejsce pod względem
częstości występowania, wpływając negatywnie na codzienne
życie blisko 2,5 miliona osób.

Rodzaje zaburzeń lękowych

Zaburzenie lękowe uogólnione (GAD): charakteryzuje się
przewlekłym i nadmiernym lękiem oraz niepokojem
dotyczącym wielu różnych sytuacji,

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD): objawia się
natrętnymi myślami i działaniami powtarzającymi się, które
mogą być trudne do opanowania,

Zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD): występuje po
przeżyciu traumatycznego wydarzenia i powoduje
nawracające koszmary, lęki i unikanie sytuacji z nim
związanych,

Fobie specyficzne: to lęki wywołane przez konkretne
sytuacje, przedmioty lub miejsca, takie jak lęk wysokości, lęk
przed lataniem lub lęk przed zwierzętami,

• Lęk napadowy (Zaburzenie paniczne): charakteryzuje się
nagłymi i powtarzającymi się atakami paniki, które mogą
objawiać się silnym lękiem, dusznością i przyspieszonym
biciem serca.

• Agorafobia: jest to lęk przed sytuacjami, w których osoba
czuje się uwięziona, niebezpieczna lub niekontrolowana, co
może prowadzić do unikania miejsc publicznych.

• Lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy: (rozwijają się
głównie u wieku dziecięcym)lęk separacyjny objawia się
silnym i uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie
przywiązaniem, niechęcią do odłączenia się od rodzica.
Mutyzm wybiórczy objawia się tym, że z powodu silnego
lęku dziecko traci zdolność mówienia.
Najważniejsze jest, aby zdawać sobie sprawę, że zaburzenia
lękowe dotykają ludzi niezależnie od płci, wieku, miejsca
zamieszkania czy statusu społecznego.

Przyczyny powstania zaburzeń lękowych

Zaburzenia lękowe mogą mieć różne źródła i są wynikiem
skomplikowanej interakcji wielu czynników. Oto niektóre z
możliwych czynników powstania zaburzeń lękowych:

• Czynniki genetyczne: istnieje pewne dziedziczne podłoże
zaburzeń lękowych, co oznacza, że osoby mające członków
rodziny z historią zaburzeń lękowych mogą być bardziej
podatne na ich rozwój,

• Czynniki biologiczne: nieprawidłowości w funkcjonowaniu
mózgu oraz w układzie przekaźników neurochemicznych
mogą przyczynić się do wystąpienia zaburzeń lękowych,

• Czynniki środowiskowe: stresujące warunki życia, takie jak
trudne relacje rodzinne, problemy finansowe, konflikty
społeczne czy presja społeczna, mogą wpływać na rozwój
zaburzeń lękowych,

• Czynniki osobowościowe : perfekcjonizm, skłonności do
niepewności, nadwrażliowść emocjonalna, traumatyczne
doświadczenia oraz tendencja do negatywnego myślenia.
„Twój umysł stara się za bardzo”

Mózg osoby z zaburzeniem lękowym przesadnie chroni przed
zagrożeniem, co skutkuje tym, że interpretacja rzeczywistości jest
nieodpowiednia do sytuacji. Dlatego człowiek przesadnie ocenia
zagrożenie, źle interpretuje sytuacje i traci z oczu swoje
umiejętności radzenia sobie.

Jak rozpoznać zaburzenie lękowe?

Objawy zaburzeń lękowych mogą obejmują sfery:

• Fizjologiczną: roztrzęsienie, przyspieszone bicie serca,
duszności, krótki i płytki oddech, poty, drżenie, uczucie
mdłości, bóle i zawroty głowy, bóle brzucha, napięcie
mięśniowe, problemy ze spaniem.

• Psychiczną: nadmierny niepokój, obawy, lęki, uczucie
utraty kontroli czy „bycia na krawędzi”, trudności w
koncentracji, nadmierna czujność, uczucie roztargnienia,
zamartwianie się, powracające myśli, że stanie się coś złego.

Jak może czuć się osoba z zaburzeniami lękowymi? 

Przykład: Anna cierpi na agorafobię, zaburzenie lękowe, które utrudnia
jej wychodzenie z domu i uczestnictwo w tłocznych miejscach
publicznych. Codziennie doświadcza silnego lęku i fizycznych
objawów zwyczajnie wychodząc do sklepu na zakupy. Unika sytuacji,
która wywołuje lęk, ograniczając przez to swoje życie społeczne oraz
tak naturalną rzecz jak robienie zakupów spożywczych.

Przykład: Paweł cierpi na zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, które
objawia się nawracającymi myślami i niekontrolowanymi
zachowaniami, związanymi z dotykiem. Podczas wykonywania
„zwykłych” czynności, takich otwieranie drzwi wchodząc do sklepu
czy po dotknięciu jakiejś plamy, pojawiają się u Pawła obsesyjne myśli
np. „Dotykając tej plamy, mogłem się czym zarazić, np. AIDS”. Po
wykonaniu tych czynności, Paweł codziennie spędza wiele godzin na
dokładnym myciu rąk. Te zachowania ograniczają jego
funkcjonowanie, prowadząc do opóźnień, stresu i izolacji społecznej.

Korzyści z terapii

Terapia jest niezwykle pomocna dla osób cierpiących na zaburzenia
lękowe. Przytoczone wyżej przykłady ilustrują, jakie osoba z
zaburzeniem lękowym może odczuwać trudności i ograniczenia w
codziennym życiu. Zaburzenie lękowe może wpływać na wszystkie
sfery życia, takie jak praca, życie towarzyskie i codzienne obowiązki.
Wymaga to wsparcia w postaci terapii, aby osoba z zaburzeniem
lękowym mogła prowadzić pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące
życie.

Terapia zapewnia:

• Zrozumienie i identyfikacje lękowych myśli i emocji – poprzez
identyfikację negatywnych myśli i emocji, osoba może lepiej
radzić sobie z nimi,

• Nauczenie się skutecznych strategii radzenia sobie z trudnymi
myślami i zachowaniami, (uczenie umiejętności relaksacyjnych)
– osoba uczy się zdrowych mechanizmów adaptacji i stawiania
czoła trudnym sytuacjom,

• Zmianę myślenia i postrzegania zaburzenia lękowego jako „coś
złego”- osoba może nauczyć się spostrzegać sytuacje z innej
perspektywy i reagować na nie w bardziej korzystny sposób,

• Wsparcie emocjonalne i psychologiczne – terapeuta jest
obiektywnym słuchaczem, który pomaga w procesie uzyskiwania
zrozumienia i akceptacji.

Umów konsultację - Diagnoza ADHD

Wypełnij formularz i prześlij zgłoszenie