DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików – konsekwencje dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym cz.1

 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że około 1,5 do nawet 2 milionów dzieci w Polsce wychowywanych jest przez jednego lub oboje uzależnionych od alkoholu rodziców. PARPA szacuje, że co najmniej 50% z niepełnoletnich dzieci alkoholików doświadcza sytuacji drastycznie zagrażającej ich zdrowiu i rozwojowi.
obraz

 

Skutki psychologiczne i emocjonalne DDA

Kiedy jedno lub oboje rodziców zmaga się z uzależnieniem, środowisko domowe jest nieprzewidywalne. Chroniczne napięcie i stres, ciągła niepewność wywołuje u dziecka poczucie braku stabilności czego konsekwencją staje się poczucie braku kontroli nad własnym życiem. Niestety, skutki dorastania w otoczeniu osób nadużywających alkoholu są czasami tak głębokie, że utrzymują się przez całe życie. Życie z rodzicem, który ma zaburzenia związane z używaniem alkoholu, wpływa na sposób, w jaki dzieci, oraz później już jako osoby dorosłe, postrzegają siebie.

Cechy charakterystyczne Dorosłych Dzieci Alkoholików

 

Według amerykańskiej psycholog Janet G. Woititz, która badała temat dysfunkcyjnych rodzin zauważyła, że dorastanie w  rodzinie dysfunkcyjnej sprzyja wykształceniu charakterystycznych cech osobowości oraz sposobów funkcjonowania społecznego.
Dorosłe Dzieci Alkoholików zdaniem Woititz:

 • Zgadują, jakie jest normalne zachowanie
 • Wykazują trudności z realizacją zadań od początku do końca.
 • Kłamią, gdy równie łatwo byłoby powiedzieć prawdę
 • Są bardzo samokrytyczne, bardzo surowo się oceniają 
 • Traktują siebie bardzo poważnie, często jest im trudno się zrelaksować, bawić i cieszyć się.
 • Mają trudności z nawiązywaniem bliskich kontaktów i intymnych relacji
 • Przesadnie reagują na zmiany, na które nie mają wpływu
 • Nieustannie poszukują potwierdzenia i  uznania
 • Czują, że różnią się od innych ludzi
 • Bywają nadmiernie odpowiedzialne lub nadmiernie nieodpowiedzialne
 • Są niezwykle lojalne, nawet wówczas gdy, sytuacja wskazuje, że druga strona na to nie zasługuje 
 • Łatwo ulegają impulsom

Dołącz do grupy terapeutycznej DDA online i otrzymaj wsparcie jakiego potrzebujesz.

Grupa terapeutyczna prowadzona przez p. dr Justynę Bucknall-Hołyńską – zapewnia bezpieczne miejsce by podczas spotkań, w atmosferze wzajemnego szacunku dzielić się swoimi doświadczeniami .

Odkrywamy, jak alkoholizm i inne dysfunkcje rodzinne wpłynęły na nas w przeszłości i jak wpływają na nas obecnie. Zaczynamy dostrzegać niezdrowe elementy naszego dzieciństwa.

gr

Dołącz do grupy terapeutycznej online i otrzymaj wsparcie jakiego potrzebujesz.

gr

Grupa terapeutyczna prowadzona przez p. dr Justynę Bucknall-Hołyńską – zapewnia bezpieczne miejsce by podczas spotkań, w atmosferze wzajemnego szacunku dzielić się swoimi doświadczeniami .

Odkrywamy, jak alkoholizm i inne dysfunkcje rodzinne wpłynęły na nas w przeszłości i jak wpływają na nas obecnie. Zaczynamy dostrzegać niezdrowe elementy naszego dzieciństwa.

Umów konsultację - Diagnoza ADHD

Wypełnij formularz i prześlij zgłoszenie