Zaburzenia nastroju

Jeśli doświadczasz zaburzeń nastroju, Twój ogólny stan emocjonalny lub nastrój jest zakłócony lub niespójny z okolicznościami i zakłóca Twoją zdolność do funkcjonowania. Możesz być bardzo smutny, odczuwać pustkę lub być przygnębiony (depresja), lub możesz mieć okresy depresji na przemian z nadmierną radością (mania).

zaburzenia-nastroju

To normalne, że Twój nastrój może się zmieniać w zależności od sytuacji. Jednak, aby zdiagnozować zaburzenia nastroju, objawy muszą być obecne przez kilka tygodni lub dłużej. Zaburzenia nastroju mogą powodować zmiany w zachowaniu i mogą wpływać na zdolność do radzenia sobie z rutynowymi czynnościami, takimi jak praca lub szkoła.

Główne rodzaje zaburzeń nastroju:

 
Dystymia – Jest to przewlekły, obniżony, depresyjny lub drażliwy nastrój, który utrzymuje się przez co najmniej 2 lata.
Depresja  Mniejsze zainteresowanie zwykłymi czynnościami, uczucie smutku lub beznadziejności oraz inne objawy utrzymujące się przez co najmniej 2 tygodnie mogą wskazywać na depresję.
Zaburzenia nastroju związane ze stanem zdrowia – Wiele chorób medycznych (np. nowotwory, choroby przewlekłe, urazy, infekcje) mogą wywołać objawy depresji.
Zaburzenia nastroju wywołane substancjami – Objawy depresji, które wynikają z działania leków, nadużywania substancji psychoaktywnych, alkoholizmu, narażenia na toksyny.
ChAD –  Jest to zaburzenie psychiczne, w którym u danej osoby występują na przemian okresy depresji  z okresami manii lub podwyższonego nastroju (hipomanii).
 

Co powoduje zaburzenia nastroju?

Nie ma jednoznacznej przyczyny zaburzeń nastroju. Do powstawania zaburzeń nastroju przyczynia się wiele składowych. Przypuszczalnie są one spowodowane brakiem równowagi substancji chemicznych w mózgu. Może istnieć kilka czynników leżących u podstaw zaburzeń nastroju, w zależności od ich rodzaju. Różne czynniki genetyczne, biologiczne, środowiskowe są związane z zaburzeniami nastroju.

Czynniki ryzyka zaburzeń nastroju:

 • Historia rodzinna – przypadki zaburzeń psychicznych w rodzinie
 • Trauma, stres lub poważne zmiany życiowe
 • Choroby fizyczne lub stosowanie pewnych leków. (Depresja jest powiązana z poważnymi chorobami, takimi jak rak, cukrzyca, choroba Parkinsona i choroby serca)
 • Wcześniejsza diagnoza zaburzeń nastroju
 • Struktura i funkcjonowanie mózgu w przypadku zaburzeń dwubiegunowych
Objawy zależą od rodzaju zaburzenia nastroju, które jest obecne. Objawy zaburzeń dwubiegunowych mogą obejmować zarówno manię jak i depresję. 
 

Objawy zaburzeń nastroju mogą obejmować:

(obniżony nastrój , depresja)
 • Odczuwanie smutku przez większość czasu lub prawie codziennie
 • Brak energii lub uczucie ospałości
 • Trudności z koncentracją lub skupieniem uwagi
 • Poczucie bezwartościowości lub beznadziejności
 • Utrata zainteresowania czynnościami, które wcześniej sprawiały przyjemność
 • Nadmierna senność lub bezsenność
 • Utrata apetytu lub objadanie się
 • Przybieranie na wadze lub chudnięcie
 • Częste myśli o śmierci lub samobójstwie
Objawy hipomanii lub epizodów maniakalnych obejmują: 
 • Poczucie ogromnego pobudzenia lub podniecenia
 • Szybkie mówienie lub poruszanie się
 • Pobudzenie, niepokój, lub drażliwość
 • Zachowania ryzykowne, takie jak wydawanie zbyt dużej ilości pieniędzy lub lekkomyślna jazda samochodem
 • Nietypowy wzrost aktywności lub próby robienia zbyt wielu rzeczy naraz
 • Natłok myśli
 • Uczucie zdenerwowania lub niepokoju bez wyraźnego powodu
 • Bezsenność lub problemy z zasypianiem

Leczenie zaburzeń nastroju

Zaburzenia nastroju mogą być często leczone z powodzeniem. Metody leczenia mogą obejmować:
Psychoterapia – najczęściej, jest to terapia poznawczo-behawioralna (CBT). Terapia ta koncentruje się na zmianie zniekształconych poglądów osoby na temat siebie oraz otaczającego ją środowiska. Pomaga również w poprawie nawiązywania relacji, a także w identyfikacji czynników stresogennych w otoczeniu i sposobów ich unikania lub radzenia sobie z nimi.
Farmakoterapia – leki przeciwdepresyjne i stabilizujące nastrój
Terapia rodzinna – rodzina odgrywa istotną rolę wspierającą w każdym procesie leczenia.
Psychoterapia połączona z farmakoterapią – taka metoda okazuje się być bardzo skuteczna w leczeniu depresji.

Umów konsultację - Diagnoza ADHD

Wypełnij formularz i prześlij zgłoszenie